Resultaten voor ict onderwijs


    
ict onderwijs

Onderwijs moet de voordelen van ict gebruiken NRC.
Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie. Onderwijs moet de voordelen van ict gebruiken. Henriëtte Maassen van de Brink Heeft het onderwijs nu 55, miljoen of 500 miljoen nodig voor ict? En wat koop je er dan voor?
9 veelgestelde vragen over onderwijs en ict.
De brochure 9 vragen van scholen over onderwijs en ict geeft antwoord op veelgestelde vragen van scholen in het po en vo over onderwijs en ict. Daarnaast zie je bij elke vraag op welke manier Kennisnet het onderwijs hierbij ondersteunt.
ICT in het onderwijs Teacherschannel Pro.
ICT in het onderwijs. ICT is inmiddels een belangrijk hulpmiddel binnen het onderwijs geworden. Het vervangt het traditionele onderwijs niet, maar vult het wel aan. Methodes worden gedigitaliseerd, werkstukken worden op de computer uitgewerkt, filmpjes van het internet ondersteunen de traditionele lessen en ga zo maar door.
Ict: Wel of geen meerwaarde voor het onderwijs? Onderwijs van Morgen.
Toch is het niet zo dat er dan maar besloten moet worden om met ICT onderwijs te stoppen als de jeugd het wel elders leert. Het zo goed mogelijk voorbereiden op een digitale samenleving is ook de rol van het onderwijs.
ICT in het onderwijs PO-Raad.
Innovatie en ICT zijn dan ook belangrijke pijlers in de beleidsagenda Om de leerling van de PO-Raad. Het Bestuursakkoord tussen de PO-Raad en het ministerie van OCW zet, samen met het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, in op een doorbraak in het gebruik van ICT in het onderwijs.
Doorbraakproject Onderwijs ICT: dit zijn de resultaten.
In het Doorbraakproject Onderwijs ICT werkten publieke en private partijen samen om scholen in staat te stellen met ict maatwerk en gepersonaliseerd leren mogelijk te maken voor meer leerlingen. Het doorbraakproject Onderwijs ICT is in 2013 gestart, als een van de 10 doorbraakprojecten.
Hoe gerichte inzet van ICT leidt tot effectiever onderwijs.
Daarmee willen we zeggen dat er voldoende geïnvesteerd moet zijn in hardware en een snelle internetverbinding. Een absolute must om meer digitaal ingericht onderwijs te kunnen laten slagen. Toch blijft het ook belangrijk om ICT niet te beschouwen als hèt wondermiddel.

Contacteer ons