Zoeken naar ict recht opleiding


    
ict recht opleiding

eLaw en ICT-recht.
48 PO NOvA. Een leergang over het jihadistische terrorisme vanuit minstens drie perspectieven: de ideologische grondslag van het jihadisme, de juridische aspecten van de strijd tegen het terrorisme en terrorisme in de context van de Internationale betrekkingen en Internationaal recht.
Rechtsgeleerdheid: Internet, intellectuele eigendom en ICT Master's' degree programmes Master's' programme's' Vrije Universiteit Amsterdam.
Is het traditionele onderscheid in het recht tussen tastbare en ontastbare zaken, bijvoorbeeld elektronische, nog langer houdbaar? Nederlandse rechters zijn vooralsnog de enige in de wereld die diefstal van een virtueel object een masker hebben bestraft. Stel je eigen brochure samen. Algemene informatie over de master Rechtsgeleerdheid. Bekijk de algemene informatie over de master, zoals toelatingseisen, aanmelden, studeren in het buitenland, stages en andere afstudeerrichtingen bij de master Rechtsgeleerdheid. Master's' Evening Tuesday 4 December 2018. Inhoud van de studie. De masteropleiding Rechtsgeleerdheid duurt een jaar en vormt samen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid de klassieke juridische opleiding. Internet, intellectuele eigendom en ICT is een van de afstudeerrichtingen binnen de master Rechtsgeleerdheid.
VIRA/Grotius specialisatieopleiding Informaticarecht Grotius Academie.
Mede daardoor hebben onder meer de bescherming van IT-producten, privacy en e-commerce hun huidige vorm gekregen. De opleiding beoogt vanuit een multidisciplinaire benadering de belangrijkste onderdelen van het informatietechnologierecht te behandelen aan de hand van de laatste stand van de rechtspraak en wetgeving.
HBO ICT en recht, kort HBO-programma LOI.
Wil je deze opleiding liever klassikaal volgen met subsidie vanuit de overheid? Deze opleiding is bestemd voor professionals die zich willen specialiseren in juridische vraagstukken rondom ICT en recht. Bijvoorbeeld voor managers van ICT-bedrijven, projectleiders, kwaliteitsmanagers, ICT-consultants, informatiemanagers en bedrijfsjuristen.
4 Daagse Praktijkleergang IT-Recht 24 PO punten Juridische opleidingen.
Hij houdt zich bezig met de vele aspecten van het ICT-recht, waaronder contractenrecht, privacy, intellectuele eigendom, Cloud Computng e.d. Daarvoor was hij ruim 15 jaar verbonden aan de branchevereniging Nederland ICT voorheen geheten ICTOffice en FENIT, alwaar hij als jurist en interim-directeur werkzaam was. Voorts is hij of-counsel bij het advocatenkantoor Cordemeyer Slager te Haarlem. Hij is als arbiter en bestuurslid verbonden aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering www.sgoa.org, het gespecialiseerde instituut voor het behandelen en voorkomen van ICT-conflicten. Van Schelven is lid van de non-executive Raad van Toezicht van SIDN, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Hij is tevens verbonden aan Probatius, een adviesbureau op het gebied van techniek en recht. Hij is tevens docent/examinator van de VIRA/Grotius-opleiding Informaticarecht, docent van de postdoctorale opleiding Privacy en Persoonsgegevens van de Universiteit van Tilburg en hoofddocent van de IIR-specialisatieopleiding voor Certified Data Protection Officer CDPO.
Vergelijk 9 ICT Informatie en Internetrecht opleidingen, trainingen en cursussen Springest.
Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. group Maximaal 15 personen kunnen deelnemen aan deze opleiding. Max: 15 4 dagen HBO. Datalekken, privacy en cybersecurity. Dinsdag 29 mei 2018 in Breukelen. Een enorm datalek bij Facebook, een aangepaste Sleepnetwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG die vanaf 25 mei 2018 van t. Volledigheid prijs: Deze prijs is volledig. Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. group Maximaal 30 personen kunnen deelnemen aan deze cursus. Max: 30 1 dag Opleiderscore: star 10 LegalPlanet heeft een gemiddelde beoordeling van 10 uit 1 ervaring. Verdiepingscursus ICT Recht, Intellectuele Eigendomsrecht, ICT Privacy.
Juridische trainingen over internetrecht, privacy en ICT ICTRecht Academy. Juridische trainingen over internetrecht, privacy en ICT ICTRecht Academy.
Technische kennis stelt de ICT-jurist in staat om de vertaalslag te maken van het juridische naar het technische en vice versa. In de huidige tijd waarbij ICT grotendeels online wordt geleverd is kennis van de werking van het internet daarbij cruciaal. Training is exclusief voor deelnemers aan de opleiding ICT-jurist niveau adviseur.
IT recht Rechtsgeleerdheid Bacheloropleidingen Opleidingen Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen.
Na de bachelor kun je kiezen voor de masteropleiding Recht en ICT, voor een masterspecialisatie binnen het Nederlands recht of voor de Onderzoeksmaster. In combinatie met de masteropleiding Recht en ICT of met de masteropleiding Nederlands recht vormt deze bachelor een klassieke juridische opleiding met een zeer moderne inhoud: je kunt advocaat, rechter, officier van justitie of bedrijfsjurist worden.
Specialisatieopleiding ICT-jurist ICTRecht Academy. Specialisatieopleiding ICT-jurist ICTRecht Academy.
De opleiding levert de jurist gespecialiseerde kennis en skills op het gebied van ICT en recht op binnen de civiele contracts en adviespraktijk. Deze opleiding is zowel toegankelijk voor advocaten als voor bedrijfsjuristen en levert 48 PO-punten op op adviseurniveau en 45 PO-punten op senior niveau.

Contacteer ons